Betri Banki P/F

Her på siden giver vi dig overblik over bestyrelser, årsrapporter, risikorapporter, politikker og Finanstilsynets afgørelser. 

5. element

Betri Banki´s bestyrelse

Bestyrelsen ansætter og frigiver ledelsen og interne revisorer. 

Der er ni bestyrelses medlemmer hvoraf tre medlemmer er valgt af medarbejderne. Medlemmerne bliver valgt ved generalmøde for en periode på to år. De nuværende medarbejdervalgte medlemmer blev valgt i april 2019, og er valgt for en periode på fire år. 

Bestyrelsen har kompetencer inden for:

 • Forretningsmodellen og forskellige spørgsmål i forbindelse med denne
 • Kredit-, marked-, likviditets-, operationel- og forsikringsrisiko, herunder risikostyring på tværs af områder og forskellige betingelser i forbindelse med dette
 • Budgettering og spørgsmål vedrørende regnskab og revision
 • Kapitalkrav, herunder kapitaltilstrækkelighed og solvenskrav
 • Generel ledelseserfaring
 • Ledelseserfaring fra andre finansielle virksomheder
 • Viden om færøsk handel og industri
 • Juridisk indsigt, herunder i forhold til finansiel lovgivning
Flemming B. Nielsen
Bestyrelsesformand

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1959

Andre ledelsesposter
 • Middelfart Sparekasse, bestyrelsesformand
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af finansielle institutioner, herunder som administrerende direktør for finansielle institutioner i Danmark

Evy J. Jacobsen
Næstformand

Valgt af generalforsamlingen

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1973

Andre ledelsesposter
 • Betri Pensjón P/F, næstformand
 • Betri Trygging P/F, bestyrelsesmedlem
 • Ognarfelagið Tryggingartakaranna f.v.a.á, CEO
 • Betri P/F, CEO
 • Betri Íløgur Sp/F, CEO
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af finansielle holdingselskaber og fra den daglige drift af virksomheder og fra at være bestyrelsesmedlem i virksomheder på Færøerne

Ivan Christiansen

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1953

Andre ledelsesposter
 • Thisted Forsikring A/S, bestyrelsesformand
 • Thisted Forsikring F.M.B.A, bestyrelsesformand
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af finansielle institutioner, herunder som administrerende direktør for et pengeinstitut i Danmark og fra bestyrelsesarbejde i den finansielle sektor, herunder fra forsikringsselskaber

Aslaug Gisladóttir

Valgt af generalforsamlingen

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1974

Andre ledelsesposter
 • Ognarfelag Tryggingartakaranna, bestyrelsesformand
 • Betri P/F, bestyrelsesformand
 • AG Consult, direktør
Kompetencer

Kompetencer fra organisationer inden for kommunale distrikter, fra erhverslivet inden for banksektoren med reference til lov- og sektorkrav, og som bestyrelsesmedlem i virksomheder på Færøerne

Marion á Lakjuni

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1973

Andre ledelsesposter
 • Agnar á Dul Sp/F, registreret revisor / adm. direktør
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af et revisionsfirma og som bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab samt andre virksomheder

Janet Fríða Johannesen

Valgt af generalforsamlingen

Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1962

Andre ledelsesposter
 • J.F. Holding Sp/F, CEO
 • Atlanticon Sp/F, CEO
Kompetencer

Kompetencer fra den daglige drift af erhvervsvirksomheder og fra at være bestyrelsesmedlem i virksomheder på Færøerne og offentlige bestyrelser og råd

Kristian Østergaard

Valgt af medarbejderne

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1974

Andre ledelsesposter
 • Ingen
Ann Gvøðny Dánialsdóttir

Valgt af medarbejderne

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1983

Andre ledelsesposter
 • Ingen
Margareth D. Djurhuus

Valgt af medarbejderne

Afhængigt bestyrelsesmedlem

Født 1974

Andre ledelsesposter
 • Ingen

Ledelse

Jean Djurhuus

CEO | +298 348680 | jean@betri.fo

Olav Guttesen

Ledelsesdirektør | +298 348181 | og@betri.fo

Risikoudvalg

 • Flemming B. Nielsen, formand
 • Evy Jacobsen
 • Aslaug Gisladóttir
 • Ivan Christiansen
 • Marion á Lakjuni
 • Janet F. Johannesen
 • Kristian Østergaard
 • Ann Gvøðny Dánialsdóttir
 • Margareth Djurhuus

Kommisorium for Risikoudvalget

Nomineringsudvalg

 • Flemming B. Nielsen, formand
 • Evy Jacobsen
 • Aslau Gisladóttir

Kommisorium for Nomineringsudvalget

Vederlagsudvalg

 • Flemming B. Nielsen, formand
 • Evy Jacobsen
 • Aslaug Gisladóttir
 • Kristian Østergaard

Kommisorium for Aflønningsudvalget